Artist / Photographer

เดือน: สิงหาคม 2017

แตกต่าง

แตกต่าง

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เราใช้โคลนจาก “หนองน้ำ หนองสูง” ที่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี ก่อนตั้งเมืองหนองสูง เนื้อดินเหนียวจากหนองน้ำแห่งนี้ ให้เนื้อละเอียด ไม่มีเม็ดกรวดทรายเจือปน
สำหรับ สีธรรมชาตินั้น  ได้ค้นหาจากภูผากูด ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ของหนองน้ำหนองสูง นั่นเองครับ พันธุ์ไม้ที่นำมาใช้ อาทิเช่น
  • เปลือกเข ให้สีเหลืองทอง
  • เปลือกและรากของแก่นเพกา ให้สีเขียว และสีกากี
  • เนื้อต้นมะม่วงป่า ให้สีเขียว
  • เปลือกขนุนให้สีเหลือง เหลืองอมน้ำตาล เหลืองอมเขียว
  • เปลือกและลำต้นประดู่ ให้สีชมพูอมแดง แดงอมน้ำตาล
  • เนื้อไม้ต้นไข่นุ่น ให้สีน้ำตาล
  • ครั่ง ให้สีแดงอมม่วง
  • ต้นหว้า ให้สีเทา

 

(เพิ่มเติม…)