Package ถ่ายภาพนอกสถานที่

# Package I : 3,500฿
- ถ่ายภาพจำนวน 50-70 ภาพ
- ภาพขยาย ขนาด 20X30 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- CD File digital ทั้งหมด

 

# Package II : 5,500฿
- ถ่ายภาพจำนวน 100-150 ภาพ
- ภาพขยาย ขนาด 20X30 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- CD File digital ทั้งหมด

 

# Package III : 8,500฿
- ถ่ายภาพจำนวน 150-200 ภาพ
- ภาพปรินท์ลงบนผ้าใบกรอบลอย ขนาด 24x36 นิ้ว 1 กรอบ

- CD File digital ทั้งหมด

หมายเหตุ : ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่ายกกอง เดินทางออกต่างจังหวัด จำนวน 4,500 บาท