โครงการจัดทำปฏิทินเส้นสายลายผ้า ๒๕๕๗
 

อัตลักษณ์อีสาน เกี่ยวกับการทอผ้ารับอิทธิพลมาจากการอพยพเคลื่อนย้ายของชาติพันธุ์จากหลายพื้นที่ แต่ละชาติพันธุ์จะมีลักษณะและลวดลาย กรรมวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ตอนบนเป็นแหล่งทอผ้าฝ้าย ได้แก่ ผ้าขิด ตอนกลางเป็นแหล่งทอผ้าไหม ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าหางกระรอก ที่ติดลำน้ำโขงที่เป็นชาวผู้ไท ทอผ้าไหมแพรวา ที่ทอด้วยเทคนิคจกและขิด ตอนใต้ทอผ้าไหมมัดหมี่เส้นพุ่งตามแบบเขมร

พวกเราตระหนึกถึงคุณค่าของเรื่องราวความเป็นมาเหล่านี้ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย และจัดพิมพ์เป็นปฏิทิน เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความซาบซึ้ง ภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด ที่มีกรรมวิธีการทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

พวกเราจัดทำปฎิทินปี ๒๕๕๗ ภาพชุดเส้นสายลายผ้า รูปแบบปฏิทินเป็น แบบแขวนชุดละ ๑๐ แผ่น

รายละเอียดของ "ปฏิทินเส้นสายลายผ้า ๒๕๕๗ "

เป็นปฏฺิทินแบบแขวน ๑๐ แผ่น

พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ทมัน ๑๓๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ขนาด ๑๗ X ๒๔ นิ้ว แนวตั้ง ผลิตจำนวน ๑,๕๐๐ ชุด

แผ่นแรกหน้าปกปฎิทิน 
แผ่น ๒-๗ ปฎิทินปี ๒๕๕๖ หน้าละ ๒ เดือน 
แผ่น ๘-๙ รวมผลงานเด่นจากทีมงาน (ภาพเล็กหลายภาพในหน้าเดียวกัน) 
แผ่น ๑๐ เรื่องราวเกี่ยวกับผ้าในอุษาคเนย์ (พิมพ์ตรา โลโก้ ผู้สนับสนุนทุกท่าน)

ที่พิเศษปฏิทินเส้นสายลายผ้า พิมพ์ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ปฏิทินราคาเล่มละ ๗๐ บาท
สำหรับผู้สนับสนุน ๕๐ เล่ม (๑ ชุดใหญ่) คิดราคาต้นทุน ๓,๕๐๐ บาท พร้อมพิมพ์ตรา ชื่อร้าน โลโก้ (รับเพียง ๓๐ ท่าน)

ผู้สนใจติดต่อที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของเรา ติดต่อ พี่เสกสรรค์ โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๘๗๑ - ๒๕๗๑

ตัวอย่างภาพถ่ายที่จะใช้สำหรับจัดทำปฏิทิน


 

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ สำหรับรับโอนเงินสนับสนุนโครงการ

 

 

 

 

 

ผลงาน Calendar 2013