โครงการจัดทำปฏิทินผู้ไท ๒๕๕๖
โดย MukFoto "ชุมชนคนรักการถ่ายภาพ" จังหวัดมุกดาหาร

MukFoto เริ่มแรกเกิดจากการรวมกลุ่มของเพื่อนๆ ในตัวจังหวัดมุกดาหารที่ชื่นชอบการถ่ายรูป อยากนำเสนอ มุมมองของ "มุกดาหาร" ในแบบที่ทุกคนยังไม่เคยเห็น เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมที่งดงามของจังหวัดมุกดาหาร ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี กับสายตาผู้มาเยือน

การดำเนินกิจกรรมของ Mukfoto ก็ร่วมๆ เกือบ ๒ ปี มีกิจกรรมมากมายที่เกิดประโยชน์แก่เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มด้วยกันเอง และผลทางอ้อมทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัดมุกดาหาร ทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของมุกดาหาร

มาในปีนี้ ๒๕๕๕ MukFoto จัดทำปฎิทินปี ๒๕๕๖ ภาพชุดหนุ่มสาวผู้ไท รูปแบบปฏิทินเป็น แบบแขวนชุดละ ๑๐ แผ่น

รายละเอียดของ "ปฏิทินผู้ไท ๒๕๕๖"

เป็นปฏฺิทินแบบแขวน ๑๐ แผ่น

พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ทมัน ๑๓๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ขนาด ๑๗ X ๒๓.๕ นิ้ว แนวตั้ง ผลิตจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

แผ่นแรกหน้าปกปฎิทิน 
แผ่น ๒-๗ ปฎิทินปี ๒๕๕๖ หน้าละ ๒ เดือน 
แผ่น ๘-๙ รวมผลงานเด่นจากสมาชิก MukFoto (ภาพเล็กหลายภาพในหน้าเดียวกัน) 
แผ่น ๑๐ เรื่องราวชาติพันธุ์ผู้ไท (พิมพ์ตรา โลโก้ ผู้สนับสนุนทุกท่าน)

ปฏิทินราคาเล่มละ ๖๐ บาท
สำหรับผู้สนับสนุน ๕๐ เล่ม (๑ ชุดใหญ่) คิดราคาต้นทุน ๒,๖๕๐ บาท พร้อมพิมพ์ตรา ชื่อร้าน โลโก้ (รับเพียง ๒๐ ท่าน)

ผู้สนใจติดต่อที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของ MukFoto ติดต่อ พี่เสกสรรค์ โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๘๗๑ - ๒๕๗๑

ตัวอย่างภาพถ่ายที่จะใช้สำหรับจัดทำปฏิทิน

รายนามผู้ร่วมสนับสนุนจัดทำปฏิทินผู้ไท ๒๕๕๖

๑. ภูสกล (จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จ.สกลนคร) ๕๐ เล่ม (๑ ชุด)
๒. ร้านอาหารบ่าวประดิษฐ์ ๕๐ เล่ม (๑ ชุด)
๓. ร้าน ๑ มุกดาหาร ๕๐ เล่ม (๑ ชุด)
๔. น้าวัฒน์ ๑๐๐ เล่ม (๒ ชุด)
๕. ไส้กรอกยายดา ตลาดสดหนองสูง ๕๐ เล่ม (๑ ชุด) (โอนเงินสนับสนุนเรียบร้อย)
๖. ท่าทรายนครหลวง ท่าอุเทน ๕๐ เล่ม (๑ ชุด)
๗. บ.มิตซูบิชิ มุกดาหาร ๕๐ เล่ม (๑ ชุด)
๘. พีเคเทเลคอม ร้อยเอ็ด ๕๐ เล่ม (โอนเงินสนับสนุนเรียบร้อย)
๙. อ.สัมภาษณ์ อุปัญญ์ ๕๐ เล่ม (โอนเงินสนับสนุนเรียบร้อย)
๑๐.เมืองมุกเอราวัณแทรคเตอร์ ๕๐ เล่ม 
๑๑.แก่งหลวง รีสอร์ท ๕๐ เล่ม 
๑๒.นิตยาปลาเผา ๕๐ เล่ม 
๑๓.Tuth toto ๕๐ เล่ม (โอนเงินสนับสนุนเรียบร้อย)
๑๔.ธกส.มุกดาหาร ๑๐๐ เล่ม (๒ ชุด)
๑๕.ฌปก.๑ มุกดาหาร ๕๐ เล่ม 
๑๖. ฌปก.๒ มุกดาหาร ๕๐ เล่ม
๑๗. ฌปฝ. มุกดาหาร ๕๐ เล่ม
๑๘. สกต.มุกดาหาร จำกัด ๕๐ เล่ม

รวมผู้สนับสนุน ๑๘ ท่าน ๑,๐๐๐ เล่ม ตามจำนวนที่ผลิต


 

 

Calendar 2013 By MuKFOTO

 

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวสารของกลุ่ม MukFoto ได้ที่นี่ www.facebook.com

Update 2/11/2555 10.30

Update 17/07/2556 10.00