Artist / Photographer

BUMRUNGSAWAT.COM

BUMRUNGSAWAT.COM

Artist / Photographer

Recent Posts

ผ้าหมักโคลน

ผ้าหมักโคลน

การทอผ้าฝ้าย-ผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาของชาวผู้ไทหน […]

Thitiyaporn Prominkaew

Thitiyaporn Prominkaew

 

Portrait “Thitiyaporn Prominkaew

สิมโบราณ วัดนรวราราม บ้านหนองโอ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

สิมโบราณ วัดนรวราราม บ้านหนองโอ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 

สิมโบราณ วัดนรวราราม บ้านหนองโอ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

“สิม” วัดนรวราราม ปรากฏหลักฐานเขียนไว้ที่หน้าบันว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ หันหน้าไปทางทิศตะวันตก แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔ ม. ขนาด ๓ ห้อง รวมมุขหน้า บันไดขึ้นทางด้านหน้า ๑ ด้าน ลักษณะเป็นบันไดผายออก ราวบันไดเป็นปูนปั้นรูปพญานาค ประตูใช้ไม้เนื้อแข็ง แกะสลักนูนต่ำลวดลายดอกไม้ เหนือประตูเป็นรูปซุ้มโค้งตกแต่งด้วยภาพลายเส้นรูปดอกบัวและดอกไม้ ประดับด้วยกระจกเงาวงกลมเล็กๆ ผนังด้านข้างมีหน้าต่างไม้ด้านละ ๑ ช่อง
ฝ้าเพดานทำด้วยไม้ หลังคาวางซ้อนกัน ๓ ชั้น มุงไม้แป้นเกล็ด ครอบสันหลังด้วยไม้แกะสลัก และมีช่อฟ้าตรงกลาง ปั้นลมชั้นบนและชั้นรองทำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปตัวนาคพันกัน หางหงส์เป็นรูปเศียรนาค ปั้นลมชั้นล่างสุดแกะสลักเป็นรูปนาคเกี่ยวหางทอดลำตัวขึ้นด้านบนชนกับช่อฟ้าไม้ แผงปิดคอสองไม้แกะสลักเป็นรูปพญานาค รูปดอกไม้ รูปคน ตรงกลางดอกไม้ประดับด้วยกระจกเงารูปวงกลมและทาสี เชิงชายไม้แกะสลักเป็นรูปนาคเกี่ยวหางเป็นคู่แล้วทาสี
หน้าบันด้านหน้าตรงช่องกลางปั้นปูนนูนต่ำเป็นพญาครุฑอยู่ในซุ้มโค้ง รับกับบัวหัวเสา สองข้างของหน้าบันมีภาพจิตรกรรมลายเส้นมีรูปลักษณะคล้ายต้นโพธิ์
รับอิทธิพลศิลปะพื้นบ้านผสมกับศิลปะสกุลช่างญวน

My Diary

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เราใช้โคลนจาก “หนองน้ำ หนองสูง” ที่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี ก่อนตั้งเมืองหนองสูง เนื้อดินเหนียวจากหนองน้ำแห่งนี้ ให้เนื้อละเอียด ไม่มีเม็ดกรวดทรายเจือปน
สำหรับ สีธรรมชาตินั้น  ได้ค้นหาจากภูผากูด ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ของหนองน้ำหนองสูง นั่นเองครับ พันธุ์ไม้ที่นำมาใช้ อาทิเช่น
  • เปลือกเข ให้สีเหลืองทอง
  • เปลือกและรากของแก่นเพกา ให้สีเขียว และสีกากี
  • เนื้อต้นมะม่วงป่า ให้สีเขียว
  • เปลือกขนุนให้สีเหลือง เหลืองอมน้ำตาล เหลืองอมเขียว
  • เปลือกและลำต้นประดู่ ให้สีชมพูอมแดง แดงอมน้ำตาล
  • เนื้อไม้ต้นไข่นุ่น ให้สีน้ำตาล
  • ครั่ง ให้สีแดงอมม่วง
  • ต้นหว้า ให้สีเทา

 

(เพิ่มเติม…)